Vymáhanie v číslach.

Vedeli ste, že pri mimosúdnom vymáhaní je najdôležitejšia predovšetkým rýchlosť?

Pohľadávky do 1 mesiaca po lehote splatnosti sú vymožiteľné s úspešnosťou približne 90% ,ktorá je ale postupne čoraz nižšia a nižšia.

Po 6 mesiacoch vymožiteľnosť klesá približne na polovicu, pričom po 12 mesiacoch je možné vymôcť len cca 25 %.

Z uvedeného je zrejmé, že Vaše pohľadávky musíte vymáhať čo najskôr a obzvlášť v dnešnej dobe platí, že ak budete váhať, predbehnú Vás ostatní veritelia.

Takže ak máte nejaké nevysporiadané pohľadávky, tak neváhajte a robte s nimi niečo! Čím rýchlejšie totiž budete konať, tým máte väčšiu šancu, že budete úspešní a dočkáte sa svojich peňazí späť.

Či už ich budete vymáhať súdnou cestou, alebo zvolíte mimosúdne vymáhanie pohľadávky, to je iba na vás, no v každom prípade sa nebojte obrátiť aj na celoštátne centrum vymáhania, ktorého odborníci sú vždy pripravení pomôcť.