Súdne vymáhanie pohľadávok

sudne vymahanie pohladavokPred začatím vymáhania pohľadávok súdnou cestou by si mal veriteľ uvedomiť pár skutočností. Ak chce začať vymáhať pohľadávky, musí preukázať existenciu právneho nároku. Po predložení všetkých dokumentov advokát posúdi, akú má jeho klient možnosť dosiahnutia výhry v súdnom konaní. Advokát však za výhru sporu neručí. Klient alebo veriteľ musí počítať s tým, že na súde sa môžu objaviť dokumenty, ktoré predloží dlžník. A tie môžu mať značný vplyv na rozhodnutie súdu.

Pri súdnom vymáhaní pohľadávok treba počítať aj so súdnymi trovami. Súdne trovy sú súdne poplatky, trovy dokazovania a právneho zastúpenia. Tieto poplatky musí splatiť klient, ktorý požaduje vymáhanie pohľadávky. Všeobecne platí, že čím sú vymáhané pohľadávky vyššie, tým rastú aj súdne trovy. Ak sa klientovi podarí vyhrať spor, tak súd vyzve dlžníka k tomu, aby splatil všetky súdne trovy, ktoré klient zaplatil.
V rámci exekúcie sa nemusí podariť veriteľovi vymôcť pohľadávky v ich plnej výške. Preto je potrebné sa pokúsiť pred začatím exekúcie alebo súdneho konania zistiť bonitu dlžníka, čiže jeho platobnú schopnosť.