Currently browsing category

likvidacia spolocnosti

likvidácia sro postup

Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

Zrušenie spoločnosti likvidáciou patrí medzi častý spôsob zrušenia podniku. O likvidácii môžu rozhodnúť výhradne spoločníci spoločnosti. Oni teda určia, či podnik vstúpi do likvidácie, ktorá nastáva najčastejšie vtedy, keď sa vedenie podniku rozhodne o tom, že už nemá záujem vykonávať podnikateľskú činnosť. K likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným možno pristúpiť len v tom prípade, ak …