Ako vymáhať alimenty

Každé dieťa potrebuje niekoho, kto sa o neho postará. Čo robiť, ak jeden z rodičom o starostlivosť neprejavuje zájem? Vymáhať alimenty súdnou cestou.

Každé dieťa má právo na výživnéI keď sú súdne ťahanice komplikovaným procesom, dnes už na trhu nájdeme mnoho subjektov, ktoré vám pomôžu získať to, čo vám patrí. Neplatenie výživného totiž napĺňa skutkovú podstatu trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Zákon stanovuje platiť alimenty až pokým nie je dieťa schopné postarať sa o seba samé. V súčasnosti je výška výživného . Na stanovenie výšky výživného nie sú žiadne presné kritéria, no suma sa určuje podľa výšky príjmov či životného štandardu.