Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

Zrušenie spoločnosti likvidáciou patrí medzi častý spôsob zrušenia podniku. O likvidácii môžu rozhodnúť výhradne spoločníci spoločnosti. Oni teda určia, či podnik vstúpi do likvidácie, ktorá nastáva najčastejšie vtedy, keď sa vedenie podniku rozhodne o tom, že už nemá záujem vykonávať podnikateľskú činnosť.

K likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným možno pristúpiť len v tom prípade, ak má spoločnosť určitý majetok. Spoločnosť možno vymazať z obchodného registra len v tom prípade, ak bude vykonaná likvidácia majetku, ktorej postup je opísaný v Obchodnom zákonníku. Presný postup nájdete pod kľúčovým slovom likvidácia sro postup vo vyhľadávači.

Likvidácia firmy prebieha pod dohľadom likvidátora, ktorý je zvyčajne štatutárnym orgánom spoločnosti. Ten vykonáva rôzne úkony v mene spoločnosti, ktoré však musia viesť len k jej likvidácii. Má mnoho povinností – zastupuje spoločnosť pred súdnymi orgánmi, uzatvára dohody o zániku a zmenách práv a povinností, plní záväzky spoločnosti a uplatňuje pohľadávky.