likvidácia sro postup

Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

Zrušenie spoločnosti likvidáciou patrí medzi častý spôsob zrušenia podniku. O likvidácii môžu rozhodnúť výhradne spoločníci spoločnosti. Oni teda určia, či podnik vstúpi do likvidácie, ktorá nastáva najčastejšie vtedy, keď sa vedenie podniku rozhodne o tom, že už nemá záujem vykonávať podnikateľskú činnosť. K likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným možno pristúpiť len v tom prípade, ak …

Vymáhanie v číslach.

Vedeli ste, že pri mimosúdnom vymáhaní je najdôležitejšia predovšetkým rýchlosť? Pohľadávky do 1 mesiaca po lehote splatnosti sú vymožiteľné s úspešnosťou približne 90% …

vymahanie dlhov

Vymáhanie dlhov

Pri podnikateľskej činnosti sa neraz stane, že sa Vám na stole začnú kopiť neuhradené faktúry. Ide o nesplatené pohľadávky Vašich zákazníkov a …

likvidácia sro postup

Získajte svoje peniaze späť

V dnešnej dobe, najmä v čase krízy, sa čoraz viac objavujú situácie, v ktorých ľudia nie sú schopní splácať svoje finančné záväzky …

dlznik

Ako zatočiť s dlžníkmi

Podnikáte? Potom ste sa už určite stretli s nočnou morou všetkých podnikateľov – dlžníkmi. Ako v takejto situácii postupovať? Ako sa správať? …